Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 524541
Title Jeugdhulp en sport: : Samen voor een beter toekomstperspectief van kwetsbare jeugd
Author(s) Hermens, N.J.; Super, S.; Verkooijen, K.T.
Source Wageningen University & Research - 18 p.
Department(s) Health and Society
WASS
Publication type Scientific report
Publication year 2017
Abstract Ongeveer een op de tien mensen krijgt tijdens hun jeugd een vorm van jeugdhulp. Deze jongeren hebben te maken met een of meerdere uitdagingen die een gezonde toekomst in de weg staan. Denk bijvoorbeeld aan leer- of gedragsproblemen, een instabiele gezinssituatie of sociale druk van vrienden om het verkeerde pad op te gaan.Beleidsmakers en jeugdhulporganisaties proberen op verschillende manieren de ongelijkheid in toekomstperspectieven tussen jongeren te verkleinen. Steeds vaker denken zij daarbij aan de sportvereniging als een plek waar de genoemde sociaal kwetsbare jongeren zich positief kunnen ontwikkelen. Hoewel bekend is dat voor jeugd sportdeelname samenhangt met verschillende positieve uitkomsten (zie kader 1), is het onduidelijk of dit ook geldt voor kwetsbare jongeren. Wat betekent sportdeelname voor het toekomstperspectief van kwetsbare jongeren? Hoe geef je vorm aan een sportomgeving die kan bijdragen aan positieve sportervaringen? En wat is nodig voor een succesvolle samenwerking tussen jeugdhulporganisaties en sportverenigingen? Die vragen beantwoorden we in deze samenvatting van de bevindingen van vier jaar onderzoek naar jeugdhulp en sport.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.