Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 524554
Title Kansen en dilemma’s bij het samenspel tussen groene burgerinitiatieven en instituties : verslag van bijeenkomst in Zwolle op 24 juni 2015
Author(s) [Unknown],
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 19
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) natuur - natuurbeheer - participatie - publieke participatie - milieubeheer - overijssel - nature - nature management - participation - public participation - environmental management
Categories Environmental Management (General)
Abstract Deze bijeenkomst over kansen en dilemma’s bij het samenspel tussen groene burgerinitiatieven en instituties is georganiseerd door Natuur en Milieu Overijssel en Alterra. Aan de hand van Overijsselse praktijkverhalen is ingegaan op het samenspel tussen groene burgerinitiatieven, overheden en andere instituties. Speciale aandacht ging uit naar de verbindende rol die intermediaire organisaties hierbij kunnen spelen. De bijeenkomst vond plaats in het kader van het leernetwerk ‘Samenspel tussen Burgerinitiatieven en Overheden in het groene domein’, maar was bedoeld voor alle geïnteresseerde ambtenaren van gemeenten, waterschappen en provincies, medewerkers van natuur- en landschapsorganisaties en burgerinitiatieven. Alhoewel de focus lag op leren door overheden en andere instituties, waren er ook meerdere initiatiefnemers aanwezig.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.