Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 524561
Title Een verkennend onderzoek naar het zuurstof- en temperatuurregime van het vijvercomplex van de Keukenhof
Author(s) Hoorn, M.W. van den
Source Wageningen : Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte - 30
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) plassen - watertemperatuur - zuurstof - botulisme - ponds - water temperature - oxygen - botulism
Categories Water Management (General)
Abstract In dit rapport worden de resultaten beschreven van een verkennend onderzoek naar het zuurstof en temperatuurregime van het vijvercomplex van de Keukenhof te Lisse. Aanleiding voor het onderzoek was het optreden van sterfte onder vissen en watervogels. Uit het onderzoek is gebleken dat de zuurstofhuishouding van het vijversysteem van dien aard is dat er maatregelen nodig zijn. Uit het onderzoek blijkt verder dat de watertemperatuur in de zomerperiode gedurende lange tijd hoger dan 20 °C wordt en de kans op botulisme dan ook zeer reëel is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.