Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 524828
Title Duurzaamheidsindicator Rijksbegroting 2018 : Investeringsniveau duurzame productiesystemen (DP01)
Author(s) Meulen, Harold van der; Wisman, Arjan; Jager, Jakob; Jukema, Gerben; Meer, Ruud van der
Source Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2017-081) - 41
Department(s) LEI Performance and Impact Agrosectors
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract Op verzoek van de Tweede Kamer worden de prestaties van het ministerie van Economische Zaken
(EZ) jaarlijks gemeten op basis van indicatoren voor landbouw, tuinbouw en visserij die in de
Rijksbegroting van 2018 tot uitdrukking moeten komen. De indicatoren zijn opgedeeld in vier
domeinen, te weten: Duurzaam Produceren, Kennis en Innovatie, Voedsel en Dier en Natuur,
Landschap en Platteland. In dit rapport worden de resultaten van de duurzaamheidsindicator DP01
gepresenteerd inzake het investeringsniveau van duurzame productiesystemen in de landbouw en
visserij.
De totale investeringen in agrarische productiemiddelen zijn in 2015 met 7% gedaald tot 3,4 miljard
euro, terwijl de totale duurzame investeringen waarvoor subsidie of fiscale aftrek is aangevraagd met
10% zijn gestegen tot 1,1 miljard euro. Hiermee komt het aandeel duurzame investeringen in 2015
uit op 33%, terwijl 30% in de Rijksbegroting voor 2015 was geraamd. De toename is grotendeels te
danken aan een verdrievoudiging van investeringen in Groen Label Kassen. In de landbouw werd
echter minder geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen dan in 2014. De landbouwsector is in 2015
verantwoordelijk voor twee derde van de totale duurzame investeringen. Daarbinnen zijn de
investeringen in duurzame stallen van groot belang. De verwachting is dat het percentage duurzame
investeringen voor totaal landbouw, tuinbouw en visserij in 2017 zal uitkomen op ongeveer 30%. Dit
is een stijging ten opzichte van de afgegeven raming van 27% voor 2016 in de Rijksbegroting.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.