Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 524947
Title Het herkennen van Festuca óvina L. en Festuca rubra L., meer speciaal aan de zaden
Author(s) Leendertz, K.
Source 's Gravenhage : Gebrs. J. & H. van Langenhuyzen (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations 29.13)
Department(s) Rijksproefstation voor Zaadcontrole
Publication type Research report
Publication year 1924
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.