Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 525018
Title De invloed van de karntemperatuur op karntijd en vetgehalte der karnemelk als functie van den physischen toestand van het melkvet
Author(s) Dam, W. van
Source s'-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations 32.07)
Department(s) Rijkslandbouwproefstation Hoorn
Publication type Research report
Publication year 1927
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.