Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 525038
Title I Titratiecurven van humusgronden ; II Hoeveelheid kalk, welke de grond moet vastleggen, om in het algemeen een bepaalden zuurgraad (pH) en in het bizonder de neutrale reactie (pH=7) te bereiken ; III Eenige opmerkingen omtrent publicaties van anderendoor
Author(s) Hissink, D.J.; Spek, J. van der
Source 's Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations 31.08)
Department(s) Bodemkundig instituut
Publication type Research report
Publication year 1926
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.