Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 525101
Title Rapport over het mineralogisch onderzoek van een aantal bodemprofielen uit Utrecht en Gelderland
Author(s) Crommelin, R.D.
Source Bennekom : Stichting voor Bodemkartering - 16
Department(s) Soil Survey Institute
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1966
Keyword(s) bodemtypen - bodemclassificatie - inventarisaties - utrecht - veluwe - soil types - soil classification - inventories
Categories Soil Classification
Abstract Naar aanleiding van bodemkartering in Utrecht en Gelderland verzocht Ir. Pape zo mogelijk het verband te onderzoeken tussen verschillende eenheden van de bodemclassificatie en hun mineralogische samenstelling. Ter beantwoording van de vraag werd besloten voorlopig een oriënterend onderzoek in te stellen met de aanvankelijke bedoeling dit te beperken tot podzolen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.