Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 525109
Title Aanvullend onderzoek en advies tot verbetering van enige percelen gelegen in de Oosternieuwlandpolder : (vervolg op rapport no. 516 d.d. aug. 1959)
Author(s) Ovaa, I.
Source Wageningen : Stichting voor Bodemkartering (Advies / Stichting voor Bodemkartering no. 14)
Department(s) Soil Survey Institute
Publication type Research report
Publication year 1962
Keyword(s) bodemchemie - bodemgeschiktheid - polders - zeeuws-vlaanderen - soil chemistry - soil suitability
Categories Soil Chemistry
Abstract Ten einde te kunnen vaststellen in hoeverre zowel granulaire als fysische en chemische veranderingen zijn opgetreden door de opslag van grond, is de huidige toestand vergeleken met die, zoals deze bij het eerdergenoemde onderzoek in 1959 is vastgesteld. Hiertoe zijn met grondboor en spade over het gehele terrein meestal ondiepe waarnemingen verricht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.