Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 525116
Title Optimaal gebruik van CO2 in de glasgroenteteelt
Author(s) Swinkels, G.L.A.M.; Zwart, H.F. de
Source Wageningen : Instituut voor Milieu- en Agritrechniek (IMAG) (IMAG nota / Instituut voor Milieu- en Agritrechniek P 2002-68) - 32
Department(s) Institute of Agricultural and Environmental Engineering
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) kooldioxide - glastuinbouw - emissiereductie - carbon dioxide - greenhouse horticulture - emission reduction
Categories Greenhouse Technology
Abstract CO2 is in de glastuinbouw behalve een restproduct uit de verbranding van aardgas ook een belangrijke groeibevorderende meststof. In de energiebesparingsproblematiek speelt CO2 dan ook een zeer complexe rol. Enerzijds vereisen de besparingsdoelstellingen een afname van de CO2-emissie, maar anderzijds draagt CO2 bij aan de toename van de productie. Dit laatste is van groot belang voor het bedrijfseconomische rendement, en speelt een rol de energie-efficiency index. Wanneer een CO2-infrastructuur zou kunnen worden aangeleged, of op een andere manier afva-CO2 van elders zou kunnen worden benut in de glastuinbouw zou er veel veranderen in de perspectieven van energiebesparende maatregelen. Een van de factoren die de ontwikkeling van deze CO2-distributie systemen bemoielijkt is namelijk de onduidelijkheid over het te verwachten afnamevolume in relatie tot de prijs. Anderzijds is ook de individuele tuinder gebaat bij een economisch egeoptimaliseerde CO2-dosering op zijn bedrijf.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.