Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 525184
Title Dunning in beplantingen buiten bosverband. De invloed van dunningstijdstip en -intensiteit op de hergroei van loofboomsoorten en struiken
Author(s) Jager, K.
Source Groen : vakblad voor groen in stad en landschap (1984)10. - ISSN 0166-3534 - p. 404 - 410.
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Article in professional journal
Publication year 1984
Keyword(s) bosbouw - groene zones - heggen - dunnen - bosopstanden - forestry - green belts - hedges - thinning - forest stands
Categories Silviculture
Abstract Vooral in de zestiger jaren zijn veel beplantingen buiten bosverband aangelegd met een intensieve menging van opgaande boomsoorten en struikvormende soorten. Om deze menging te handhaven is een lange periode van kostbaar onderhoud noodzakelijk. In verband hiermee is een onderzoek uitgevoerd naar de in de titel genoemde invloed. De opzet en uitvoering worden kort toegelicht, waarna de resultaten worden besproken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.