Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 525189
Title Aanleg- en onderhoudskosten van beplantingen in recreatiegebieden : een onderzoek uitgevoerd in de Rottemeren, het Zuigerplaspark en het Lingebos = Costs of establishing and maintaining plantations in recreational areas
Author(s) Leek, N.A.
Source Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 42 (1986)2. - ISSN 0166-3534 - p. 16 - 21.
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Article in professional journal
Publication year 1986
Keyword(s) recreatiegebieden - kosten - bosbouw - bosbouwkundige handelingen - groene zones - rentabiliteit - publieke tuinen - openbare parken - flevoland - zuid-holland - amenity and recreation areas - costs - forestry - forestry practices - green belts - profitability - public gardens - public parks
Categories Forestry (General)
Abstract Onderzoek is gedaan in drie recreatiegebieden met het doel inzicht te verkrijgen in de wijze waarop beplantingen in dergelijke gebieden worden beheerd; welke kosten het beheer bij de verschillende beplantingstypen met zich meebrengt, en aanbevelingen te doen voor verlaging van de beheerskosten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.