Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 525195
Title Bemest granen normaal met stikstof
Author(s) Paauw, F. van der
Source Ons Platteland (1970)21 feb.. - ISSN 0030-2732 - p. 17 - 17.
Department(s) Institute for Soil Fertility
Publication type Article in professional journal
Publication year 1970
Keyword(s) akkerbouw - bemesting - groenbemesters - zomertarwe - graangewassen - arable farming - fertilizer application - green manures - spring wheat - grain crops
Categories Cereals / Cover Crops
Abstract Ontegenzeggelijk wordt de behoefte aan groenbemesters voortdurend groter. De oorzaken daarvan zijn bekend, nl. het tekort aan stalmest, de voortdurende uitbreiding van de oppervlakte granen en de achteruitgang van de teelt van peulvruchten en andere vlinderbloemige gewassen. Vrijwel iedere akkerbouwer is zich bewust van de gevaren, die daardoor gaan optreden in het bijzonder voor zwaardere gronden die een neiging hebben tot slempigheid en zandgronden en veenkoloniale gronden die onderhevig zijn aan verstuiving.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.