Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 525782
Title De deelneming van deskundigen aan rechtspraak : toegespitst op agrarische zaken
Author(s) Visser, P. de
Source University. Promotor(en): J.M. Polak. - Deventer : Kluwer - ISBN 9789026805097 - 130
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 1971
Keyword(s) recht - forensische wetenschap - gerechtelijke geneeskunde - wetgeving - bewoning - pachtovereenkomsten - huur - landbouw - nederland - rechterlijke organisatie - rechtsgang - law - forensic science - forensic medicine - legislation - tenancy - leases - rent - agriculture - netherlands - judicial organization - legal procedure
Categories Criminal Law
Abstract De indeling van dit proefschrift is als volgt:

I. In het eerste deel zal een beschrijving gegeven worden van de vormen van rechtspraak die geschiedt door of met medewerking van vakdeskundigen. Hierbij zal zoveel mogelijk de historische ontwikkeling in het oog worden gehouden. Tevens zal ik proberen na te gaan waarom en hoe deze afwijkingen van de rechtspraak door de gewone rechter zijn ontstaan.

II. In deel II zullen de in het eerste deel gevonden motieven tot afwijking van de gewone rechtspraak worden geëvalueerd. Wat zal er c.q. moet er verder gebeuren?

Hoe zal de toekomstige ontwikkeling van de rechtspraak zijn? Zal het deelnemen van specifieke deskundigen aan de rechtspraak toe- of afnemen? Op deze en andere vragen zal ik in dit deel trachten een antwoord te vinden. Hierbij zal ik o.a. gebruik maken van de antwoorden op twee door mij verstuurde vragenlijsten.

Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.