Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 526032
Title Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd
Author(s) Kruijne, Roel; Linden, T. van der; Berg, H. van den
Source H2O online (2017). - 8
Department(s) Alterra - Environmental risk assessment
Publication type Article in professional journal
Publication year 2017
Abstract Onlangs is de eerste versie van de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen verschenen. De Grondwateratlas bevat meetresultaten van zowel waterbedrijven als provincies en geeft een beeld in ruimte en tijd van het voorkomen van residuen van bestrijdingsmiddelen in het grondwater in Nederland. Doel van de Grondwateratlas is om monitoringgegevens te ontsluiten voor gebruik door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Dit artikel geeft een overzicht van de Grondwateratlas en het geheel van de meetresultaten die in de database zijn opgenomen. Het gaat ook in op de monitoring in de praktijk door Brabant Water en op de huidige ontwikkelingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.