Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 526207
Title Natuurbegraven in Nederland
Author(s) Vries, Barry de; Haas, Wim de
Source Vakblad Natuur Bos Landschap (2017)133. - ISSN 1572-7610 - p. 12 - 15.
Department(s) Alterra - Nature and society
Publication type Article in professional journal
Publication year 2017
Abstract Sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw zijn in Nederland ongeveer twintig natuurbegraafplaatsen geopend. Dit zijn begraafplaatsen en natuurgebieden waar de begraaffunctie en natuurfunctie naast elkaar staan. Maar bij elk nieuw initiatief ontstaat discussie. Voorstanders vinden dat natuurbegraven tegemoet komt aan een behoefte in de samenleving en vinden het een natuurvriendelijk alternatief. Tegenstanders zien die maatschappelijke behoefte niet en vinden natuurbegraven een niet-duurzame ingreep die afbreuk doet aan de natuur, het milieu en de beleving van natuurgebieden. In dit artikel beschrijven we de gebruikte voors en tegens van natuurbegraven. Vervolgens beschrijven we hoe het natuurbegraven zich in Nederland op dit moment manifesteert, en gaan we in op de effecten van natuurbegraven op landschap, milieu en natuur.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.