Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 526324
Title Onderzoek naar de effecten van variaties in het kasklimaat in combinatie met variaties in het wortelmilieu op de groei, produktie, kwaliteit en het optreden van afwijkingen bij herfsttomaten (1982)
Author(s) Buitelaar, K.; Aalbersberg, Y.W.; Welles, G.W.H.; Sonneveld, C.
Source Naaldwijk : Proefstation voor Tuinbouw onder Glas (Intern verslag / Proefstation voor Tuinbouw onder Glas 55) - 27
Department(s) Glasshouse Crops Research Station
Publication type Research report
Publication year 1983
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.