Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 526576
Title Een en ander over de samenstelling van morgen- en avondmelk van afzonderlijke Noordhollandsche boerderijen
Author(s) Dam, W. van
Source 's-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations No. 40 (7) C)
Department(s) Rijkslandbouwproefstation Hoorn
Publication type Research report
Publication year 1934
Keyword(s) dierlijke producten - samenstelling - melkproductie - melken - melkmachines - eigenschappen - nederland - noord-holland - animal products - composition - milk production - milking - milking machines - properties - netherlands
Categories Dairy Products
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.