Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 526832
Title Een orienterend onderzoek naar de oorzaken van groeistoornissen in de bosbeplantingen in de Noordoostpolder = Preliminary research on causes of growth disturbances in forest plantations in the Noordoostpolder
Author(s) Westra, J.J.
Source Wageningen : De Dorschkamp (Uitvoerige verslagen van de Stichting bosbouwproefstation "De Dorschkamp" Band 4, Verslag no. 2) - 26
Department(s) Stichting Bosbouwproefstation “De Dorschkamp”
Publication type Research report
Publication year 1959
Keyword(s) milieufactoren - bosschade - bosplantages - bosbouw - bosbouwkundige handelingen - groei - houtteelt - bodemeigenschappen - nederland - noordoostpolder - environmental factors - forest damage - forest plantations - forestry - forestry practices - growth - silviculture - soil properties - netherlands
Categories Forest Damage and Protection
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.