Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 527683
Title Weet wie je tegenstanders zijn en hoe je ze kan aanpakken
Author(s) Weele, Cor van der
Source Weet wie je tegenstanders zijn en hoe je ze kan aanpakken, Management&Techniek, jrg. 22, nr. 13, 2017-07-14, Wouter Wytynck, http://edepot.wur.nl/422326
Department(s) WASS
Philosophy
Publication type Media appearance
Publication year 2017
About Het tweedaagse pluimveesymposium in het Nederlandse Eersel had als thema ‘Ken uw tegenstanders’. De vraag is hoe je een tegenstander tot bondgenoot kan maken en hoe je je kan wapenen om een tegenstander ‘te lijf’ te gaan. Feit is dat de pluimveesector op productievlak onder andere belaagd wordt door bacteriën en virussen, maar ook marktonwikkelingen, de politiek en de omgeving hebben een belangrijke invloed. Vooraleer er gepast weerwerk kan worden geboden, is het belangrijk om je ‘tegenstanders’ goed te kennen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.