Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 527775
Title Effecten van kalverdrijfmest op zwarte balsem- en balsem-populieren : verslag van een bemestingsonderzoek in de periode 1977 t/m 1980 = Effects of liquid calf manure on black balsam poplars and balsam poplars : report of fertilization research in the period 1977-1980
Author(s) Burg, J. van den
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 296) - 71
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1982
Keyword(s) bosbouw - bomen - stalmest - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - waterrelaties - bodem - wortels - bosopstanden - bemesting - forestry - trees - farmyard manure - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - water relations - soil - roots - forest stands - fertilizer application
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.