Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 527778
Title Natuurlijke verjonging van het bos op droge zandgronden
Author(s) Fanta, J.
Source Wageningen : De Dorschkamp [etc.] (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 301) - 236
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1982
Keyword(s) bosbouw - natuurlijke verjonging - zandgronden - nederland - bodem-plant relaties - veluwe - gelderland - forestry - natural regeneration - sandy soils - netherlands - soil plant relationships
Abstract Verslag van een onderzoek in bosgebieden van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten naar de faktoren die de natuurlijke verjonging van bosopstanden beinvloeden (bodemgesteldheid, aanwezigheid van zaadleverende soorten, wildvraat, enzovoorts) en de mogelijkheden om door beheersmaatregelen deze natuurlijke verjonging te bevorderen, met aanbevelingen voor verder onderzoek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.