Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 527807
Title Concurrentie en groei van de bomen binnen een opstand = Competition and growth of trees within a forest stand
Author(s) Faber, P.J.
Source Wageningen : Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" (Uitvoerig verslag / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" Bd. 18, no. 1) - 116
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1983
Keyword(s) allelopathie - biomassa - kroon - voorspellen - bosbouw - groeimodellen - houtaanwas - meting - concurrentie tussen planten - wortels - opstandsdichtheid - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - dunnen - bomen - pseudotsuga menziesii - bosopstanden - allelopathy - biomass - crown - forecasting - forestry - growth models - increment - measurement - plant competition - roots - stand density - stand development - stand structure - thinning - trees - forest stands
Abstract Weergave van een model voor computersimulatie van de invloed, die de faktoren standruimte, concurrentiedruk en "excentriciteit" (een gegeven waarin de situering van een boom binnen zijn groeiruimte tot uiting wordt gebracht) hebben op de groei van bomen in een houtopstand. Het model wordt toegepast op een vele jaren geregistreerd bestand van Douglas-sparren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.