Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 527828
Title Gedragswetenschappelijk onderzoek en planvorming : een literatuurstudie
Author(s) Kuijk, M.M.A. van
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw De Dorschkamp no. 334) - 68
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1983
Keyword(s) recreatieonderzoek - recreatie - onderzoek - methodologie - landschap - taxatie - ideologie - vrije tijd - vrijetijdsactiviteiten - openluchtrecreatie - groene zones - stadsomgeving - recreatie op het platteland - ruimtelijke ordening - stedelijke planning - landbouwgrond - nederland - leisure research - recreation - research - methodology - landscape - valuation - ideology - leisure - leisure activities - outdoor recreation - green belts - urban environment - rural recreation - physical planning - urban planning - agricultural land - netherlands
Abstract Binnen het onderzoek betreffende de overgangszone tussen stad en landelijk gebied wordt aandacht besteed aan het recreatief medegebruik van het landschap. In de literatuur is gezocht naar onderzoek over de rol van omgevingsfactoren bij de totstandkoming van recreatiegedrag. Apart is hierbij gekeken naar de toepasbaarheid van de resultaten voor de planvorming
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.