Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 527848
Title Toetsing van ecologische soortengroepen voor de Nederlandse flora aan het systeem van indicatiewaarden volgens Ellenberg
Author(s) Loopstra, I.L.; Maarel, E. van der
Source Wageningen : Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 381) - 143
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1984
Keyword(s) methodologie - technieken - plantenecologie - vegetatie - nederland - methodology - techniques - plant ecology - vegetation - netherlands
Abstract Alle in Nederland voorkomende wilde of verwilderde plantesoorten zijn opgenomen in de Standaardlijst van de Nederlandse flora. Door Arnolds e.a. (1983) zijn deze soorten op grond van hun ecologische en syntaxonomische samenhang in 37 groepen ingedeeld met een hoofdindeling in 9 groepen. Van der Maarel heeft met vergelijkbare criteria een fijnere indeling in 80 groepen gemaakt, die ecologisch-sociologisch een grotere homogeniteit beogen. De "Zeigerwerte der Gefaesspflanzen Mitteleuropas", Ellenberg (1979), geeft voor een groot aantal planten een indicatiewaarde voor bepaalde milieufactoren. De 2 eerstgenoemde indelingen worden getoetst aan de door Ellenberg opgestelde indicatiewaarden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.