Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 527857
Title De invloed van stikstof-, fosfor- en koperbemesting op de groei, de bladsamenstelling en het optreden van kopergebreksverschijnselen bij ruwe berk (Betula pendula), beuk (Fagus sylvatica) en zomereik (Quercus robur) met als substraat een koperarme zandgrond : verslag van een in 1980 en 1981 uitgevoerde potproef = The influence of nitrogen, phoshorus and copper fertilization on growth, foliar ...
Author(s) Burg, J. van den
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 368) - 110
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1984
Keyword(s) bosbouw - bomen - bodemvruchtbaarheid - grondanalyse - bosschade - beschadigingen - voedingsstoffentekorten - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - betula pendula - fagus sylvatica - quercus robur - forestry - trees - soil fertility - soil analysis - forest damage - injuries - nutrient deficiencies - minerals - ash - plants - mineral content
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.