Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 527869
Title Onderzoek naar de mogelijkheden voor houtproduktie op braakliggende terreinen in het stedelijk gebied : een case-study in Leusden
Author(s) Leek, N.A.; Kuijk, M.M.A. van; Schoenfeld, P.H.
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 398) - 43
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1985
Keyword(s) bosbouw - weiden - bossen - landbouwgrond - relaties - ontbossing - bebossing - woeste grond - landgebruik - bosbouweconomie - kosten - theorie - berekening - rentabiliteit - groene zones - heggen - beplanten - aanslaan van het gewasbestand - geografie - steden - stedelijke gebieden - nederland - gemeenten - utrecht - forestry - pastures - forests - agricultural land - relationships - deforestation - afforestation - waste land - land use - forest economics - costs - theory - calculation - profitability - green belts - hedges - planting - stand establishment - geography - towns - urban areas - netherlands - municipalities
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.