Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 527871
Title Bemesting van straat-, park- en laanbomen : een samenvatting van enige literatuurgegevens
Author(s) Burg, J. van den
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 388) - 80
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1985
Keyword(s) bosbouw - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - beplanten - bomen - struiken - bloemen - parken - voedingsstoffen - kunstmeststoffen - mest - samenvatten - literatuur - documentatie - bosopstanden - bemesting - forestry - street trees - ornamental woody plants - planting - trees - shrubs - flowers - parks - nutrients - fertilizers - manures - abstracting - literature - documentation - forest stands - fertilizer application
Abstract Gegevens over de bemesting van straat-, park- en laanbomen komen verspreid in de literatuur voor. Het bosbouwkundig onderzoek heeft gegevens opgeleverd, die bruikbaar zijn voor solitaire bomen. Dit materiaal is bijeengebracht, en gegroepeerd volgens een aantal onderwerpen zoals bemestingscriteria, -methoden en -hoeveelheden. In het hoofdstuk "Discussie en conclusies" worden enkele voor de praktijk van belang zijnde aanbevelingen gedaan
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.