Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 527880
Title Landschapsecologisch onderzoek naar de avifauna van het landgoed Hackfort bij Vorden
Author(s) Jansen, S.R.J.; Reyrink, L.A.F.
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 403) - 150
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1985
Keyword(s) landschap - landschapsecologie - landbouw bedrijven - natuurbescherming - landbouw - vogels - nederland - gelderland - agrarisch natuurbeheer - achterhoek - landscape - landscape ecology - farming - nature conservation - agriculture - birds - netherlands - agri-environment schemes
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.