Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 527897
Title Drogestofproduktie van enkele populierencultivars in een vierjarige omloop = Dry-matter production of some poplar clones in a four-years' rotation
Author(s) Dik, E.J.; Burg, J. van den; Timmer, W.; Voet, H. van der
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 427)
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1986
Keyword(s) bosbouw - bomen - bosplantages - intensieve houtteelt - biomassa - snelgroeiende stammen - houtaanwas - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - bosbouweconomie - kosten - rentabiliteit - kosten-batenanalyse - berekening - forestry - trees - forest plantations - intensive silviculture - biomass - rapidly growing strains - increment - stand development - stand structure - forest economics - costs - profitability - cost benefit analysis - calculation
Abstract Onderzoek naar het produktieniveau aan drogestof in een intensief teeltsysteem (hakhoutcultures) met korte omlopen op de meest geschikte gronden. Hiervoor zijn 2 proefvelden op voormalige landbouwgrond aangelegd (bij Woensdrecht en Dordrecht). Uitgangsmateriaal was stek van een aantal bekende populierecultivars: Robusta, Donk, Dorskamp, Unal en Agathe F. Per cultivar zijn 3 plantverbanden toegepast: 1 m x 1 m, 1,4 m x 1,4 m en 2 m x 2 m. Nagenoeg alle cultivars bereikten bij een 4-jarige omloop hun hoogste gemiddelde drogestofproduktie in het nauwste plantverband
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.