Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 527900
Title De bruikbaarheid van remote sensing voor inventarisatie en monitoring van landschapspatronen
Author(s) Farjon, J.M.J.; Kamstra, S.I.; Lentjes, P.G.
Source Wageningen : Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 461)
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1986
Keyword(s) remote sensing - toepassingen - landschap - landschapsbouw - ruimtelijke ordening - satellieten - projecten - monitoring - nederland - utrecht - applications - landscape - landscaping - physical planning - satellites - projects - netherlands
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.