Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 527907
Title Wat bosserij eromtoe : onderzoek naar storende elementen in het landschap
Author(s) Schoene, M.B.; Coeterier, J.F.
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 439) - 107
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1986
Keyword(s) perceptie - milieu - landschap - milieueffect - milieueffectrapportage - landbouwgrond - regionale planning - landschapsbouw - ruimtelijke ordening - nederland - cultuurlandschap - zuid-holland - groningen - perception - environment - landscape - environmental impact - environmental impact reporting - agricultural land - regional planning - landscaping - physical planning - netherlands - cultural landscape
Abstract D.m.v. dit onderzoek is getracht inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij de beoordeling en welke elementen het landschap eventueel verstoren. Hiertoe is een analyse uitgevoerd van het streekplan Zuid-Holland Oost en het streekplan Groningen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.