Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 527909
Title Biologische bestrijding van Lymantriden : bestrijding van de nonvlinder, Lymantria monacha L. met Dimilin-ODC 45 en een kernpolyedervirus : een orienterend onderzoek
Author(s) Lameris, A.M.C.; Grijpma, P.; Vlak, J.M.
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 486) - 50
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1987
Keyword(s) bosbouw - geïntegreerde bestrijding - biologische bestrijding - bosplagen - ziekten - insecten - bosschade - insectenplagen - lymantria monacha - forestry - integrated control - biological control - forest pests - diseases - insects - forest damage - insect pests
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.