Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 527921
Title Kostenstructuur van landschappelijke beplantingen : een inventariserend kwantitatief onderzoek
Author(s) Hinssen, P.J.W.
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 440;441)
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1986
Keyword(s) bosbouw - bosbouweconomie - kosten - rentabiliteit - kosten-batenanalyse - berekening - groene zones - heggen - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - landbouwgrond - landschap - kostenanalyse - beplanten - bomen - struiken - bloemen - economie - gebruikswaarde - economische impact - nederland - forestry - forest economics - costs - profitability - cost benefit analysis - calculation - green belts - hedges - rural planning - rural development - land use - management - agricultural land - landscape - cost analysis - planting - trees - shrubs - flowers - economics - use value - economic impact - netherlands
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.