Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 527925
Title Enquete inzake het gebruik van straatbomen in de Nederlandse gemeenten
Author(s) Jansen, G.J.; Kopinga, J.
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 448) - 58
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1986
Keyword(s) bosbouw - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - nederland - forestry - street trees - ornamental woody plants - netherlands
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.