Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 527928
Title De invloed van varkens-, rundvee- en kalverdrijfmest op de groei van populier en enkele andere loofboomsoorten, op zandgronden in het boscomplex Starkriet (onderzoek in de periode 1977 t/m 1984)
Author(s) Burg, J. van den; Peeters, J.P.
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw De Dorschkamp nr. 450) - 155
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1986
Keyword(s) bosbouw - drijfmest - stalmest - houtaanwas - hoogte - diameter - grondvlak - zandgronden - bomen - nederland - bosopstanden - bemesting - noord-brabant - forestry - slurries - farmyard manure - increment - height - basal area - sandy soils - trees - netherlands - forest stands - fertilizer application
Abstract Onderzoek in een gebied nabij Someren (Noord-Brabant), waarbij 2 populierebeplantingen (Androscoggin, Robusta, Dorskamp en Donk) op matig vruchtbare vochtige zandgronden werden bemest met 0-100-200 m3/ha aan varkensdrijfmest, of 0-159-235 m3/ha aan kalverdrijfmest. Enkele andere boomsoorten, zoals ruwe berk, schietwilg, esdoorn en es, werden bemest met 0-117-235 m3/ha aan kalverdrijfmest. De mest werd toegediend in juni
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.