Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 527947
Title De invloed van varkensdrijfmest op de groei van enkele populieresoorten en van zomereik, op zandgronden in de boswachterij Waterbloem (onderzoek in de periode 1977 t/m 1985) = Effects of pig slurry on growth of some poplar species and of oak, on sandy soils in the Waterbloem forest district (investigations 1977 - 1985)
Author(s) Burg, J. van den; Peeters, J.P.
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 468) - 78
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1987
Keyword(s) bosbouw - bomen - drijfmest - stalmest - zandgronden - houtaanwas - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - biomassa - nederland - bosopstanden - bemesting - limburg - forestry - trees - slurries - farmyard manure - sandy soils - increment - stand development - stand structure - biomass - netherlands - forest stands - fertilizer application
Abstract In genoemde periode zijn in Limburg op enkele droge voormalige landbouwgronden proeven uitgevoerd met varkensdrijfmest gedurende 5 jaar bij populieren (0 - 75 - 150 - 225 m3/ha bij Robusta, Dorskamp, Donk; 0 - 33 - 67 - 100 m3/ha bij grauwe en witte abeel) en gedurende 2 jaar bij de zomereik (0 - 33 - 67 - 100 m3/ha). De ontwikkeling van de beplanting is gevolgd door opnamen van bladstand, hoogte- en diametergroei en bladonderzoek. Verder is de bodem beoordeeld aan de hand van grondmonsteranalyses bij de aanleg en beeindiging van de proeven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.