Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 527957
Title Enkele verspreide waarnemingen over de relaties tussen naaldsamenstelling, bodemvruchtbaarheid en vegetatietypen
Author(s) Burg, J. van den
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 473) - 31
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1987
Keyword(s) bosbouw - chemische analyse - planten - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - vegetatietypen - ecotypen - plantengemeenschappen - forestry - chemical analysis - plants - soil fertility - nutrients - vegetation types - ecotypes - plant communities
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.