Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 527985
Title De teelt van douglas en de zure regen
Author(s) Burg, J. van den
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport /Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 520) - 52
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1988
Keyword(s) bosbouw - bomen - bosschade - zure regen - neerslag - zure depositie - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - ecologie - bossen - verontreiniging - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - pseudotsuga menziesii - bosopstanden - bemesting - forestry - trees - forest damage - acid rain - precipitation - acid deposition - forest decline - viability - ecology - forests - pollution - soil fertility - nutrients - minerals - ash - plants - mineral content - forest stands - fertilizer application
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.