Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 527987
Title De conditie en de minerale - voedingstoestand van opstanden van groveden (Pinus sylvestris) en Corsicaanse den (Pinus nigra var. maritima) in de Peel en op de Zuidoostelijke Veluwe
Author(s) Burg, J. van den; Evers, P.W.; Martakis, G.F.P.; Relou, J.P.M.; Werf, D.C. van der
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" No. 519) - 66
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1988
Keyword(s) bosbouw - bomen - deuteromycotina - beschadigingen - knoppen - bladeren - scheuten - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekteverwekkende bacteriën - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bosschade - luchtverontreiniging - gassen - stikstof - nederland - sphaeropsidales - noord-brabant - veluwe - gelderland - de peel - forestry - trees - injuries - buds - leaves - shoots - plant pathogenic fungi - plant pathogenic bacteria - forest decline - viability - minerals - ash - plants - mineral content - forest damage - air pollution - gases - nitrogen - netherlands
Abstract Onderzoek naar de samenhang tussen het optreden van scheut- en kroonsterfte in opstanden van groveden en Corsicaanse den, de minerale voedingstoestand en het verhoogde optreden van chemische "stress" indicatoren in de hormonenbalans
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.