Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 528014
Title De rol van pathogene schimmels bij het afsterven van zomereik in Nederland ; eindverslag van het mycologisch onderzoek
Author(s) Kam, M. de; Dam, B.C. van; Versteegen, C.M.
Source Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 578) - 38
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1990
Keyword(s) bosbouw - bomen - helotiales - agaricales - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekteverwekkende bacteriën - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - nederland - forestry - trees - plant pathogenic fungi - plant pathogenic bacteria - forest decline - viability - netherlands
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.