Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 528089
Title Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond: Bepaling van de doorlatenheid in gronden van de tweede soort : theorie en toepassingen van de kwantitatieve strooming van het water in ondiep gelegen grondlagen, vooral in verband met ontwaterings- en infiltratievraagstukken
Author(s) Hooghoudt, S.B.
Source 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations no. 46, 14)
Department(s) Bodemkundig instituut
Publication type Research report
Publication year 1937
Keyword(s) bodemwater - hydraulisch geleidingsvermogen - modellen - drainage - soil water - hydraulic conductivity - models
Categories Drainage
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.