Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 528132
Title Over de botanische analyse van grasland bepaling van de gewichtspercentages der plantensoorten
Author(s) Zijlstra, K.
Source 's-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen no. 46,7) - 35
Department(s) Rijkslandbouwproefstation Groningen
Publication type Research report
Publication year 1940
Keyword(s) plantkunde - graslanden - botany - grasslands
Categories Grasslands
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.