Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 528134
Title Een photo - electrische colorimeter voor de bepaling van vitamine A met behulp van de reactie van Carr en Price
Author(s) Westenberg, L.
Source 's-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations No. 45 (20) E)
Department(s) Rijkslandbouwproefstation voor Veevoederonderzoek
Publication type Research report
Publication year 1939
Keyword(s) analyse - chemie - colorimetrie - enzymen - enzymologie - fermentatie - vitaminen - analytische scheikunde - analysis - chemistry - colorimetry - enzymes - enzymology - fermentation - vitamins - analytical chemistry
Categories Analytical Chemistry
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.