Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 528135
Title Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond: Algemeene beschouwing van het probleem van de detailontwatering en de infiltratie door middel van parallel loopende drains, greppels, slooten en kanalen
Author(s) Hooghoudt, S.B.
Source 's-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations no. 46, 14 B)
Department(s) Bodemkundig instituut
Publication type Research report
Publication year 1940
Keyword(s) drainage - bodemwater - sloten - kanalen - soil water - ditches - canals
Categories Drainage
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.