Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 528187
Title Verslag van de zesde bijeenkomst van het Kuratorium fuer Waldarbeit und Forsttechnik van 26 t/m 29 mei 1975 te Braunschweig, met als titel "Dunning"
Author(s) Schaafsma, A.H.; Wijnbergen, A.
Source Wageningen : De Dorschkamp (Intern rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw De Dorschkamp nr. 73) - 25
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1975
Keyword(s) bosbouw - houtkap - bosbouwtechniek - arbeidskunde - bosbouwkundige handelingen - dunnen - bosopstanden - forestry - logging - forestry engineering - work study - forestry practices - thinning - forest stands
Categories Forestry Practices and Machinery
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.