Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 528225
Title Landschapsbouw : praktijk en onderzoek : verslag van de landschapsconsulentendag op 16 december 1975
Author(s) Anonymous,
Source Wageningen : De Dorschkamp (Intern rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw De Dorschkamp nr. 81) - 57
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1976
Keyword(s) landschap - landschapsbouw - ruimtelijke ordening - natuurbescherming - landschapsbescherming - overheidsbeleid - grondbeleid - landgebruiksplanning - milieu - onderzoek - nederland - landscape - landscaping - physical planning - nature conservation - landscape conservation - government policy - land policy - land use planning - environment - research - netherlands
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.