Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 528234
Title De invloed van het stikstofgehalte van de organische stof in kalkloze zandgronden op de groei van naaldhoutsoorten, in afhankelijkheid van de fosfaat - en de vochtvoorziening
Author(s) Burg, J. van den
Source Wageningen : De Dorschkamp (Intern rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 87) - 144
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1976
Keyword(s) bosbouw - bomen - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - zandgronden - bodemchemie - anorganische verbindingen - waterrelaties - bodem - voedingsstoffen - wortels - hout - productie - standplaatsfactoren - nederland - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - pinopsida - forestry - trees - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - sandy soils - soil chemistry - inorganic compounds - water relations - soil - nutrients - roots - wood - production - site factors - netherlands - minerals - ash - plants - mineral content
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.