Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 528249
Title Projectstudie landinrichting Midden-Brabant : ecotopenkaart 1:25.000 : ecochorenkaart 1:50.000
Author(s) Damen, M.C.J.
Source Wageningen : Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw no. 134) - 62
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1977
Keyword(s) plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - planning - ontwikkeling - nederland - natuur - noord-brabant - rural planning - rural development - land use - management - development - netherlands - nature
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.