Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 528299
Title De invloed van zout (NaCl) in het wortelmilieu op elf loofboomsoorten : verslag van een in 1979 uitgevoerde kasproef = Influence of salt (NaCl) in the root medium on eleven hardwood species : report of a greenhouse trial in 1979
Author(s) Burg, J. van den
Source Wageningen : "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 280) - 96
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1981
Keyword(s) bosbouw - bomen - bosschade - beschadigingen - bodemeigenschappen - erosie - planten - toxische stoffen - waterrelaties - voedingsstoffen - wortels - bodemchemie - plantenontwikkeling - forestry - trees - forest damage - injuries - soil properties - erosion - plants - toxic substances - water relations - nutrients - roots - soil chemistry - plant development
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.